وی افزود: سد دویرج با حجم مخزن ۲۰۵ میلیون متر مکعب به منظور تأمین آب حدود ۱۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی دهلران و همچنین تأمین آب صنعت پتروشیمی دهلران بر روی رودخانه دویرج احداث شده است.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی