به گزارش انعکاس ایلام؛ نورالدین الیاسی در این نشست، به ضرورت و تبیین ایجاد این قرارگاه پرداخت و اظهار داشت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای برنامه های صیانتی نیروی کار و کاهش حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی در کارگاههای کوچک و متوسط و در اجرای مقاوله نامه ١۵۵سازمان بین‌المللی کار اقدام به ایجاد این قرارگاه با هدف آموزش و آگاه سازی کارگران و کارفرمایان نموده است.

وی افزود: به هر میزان آموزش های ایمنی و حفاظتی و بهداشتی درهمه کارگاهها و واحدهای تولیدی و خدماتی و صنعتی و صنفی نهادینه شود به همان میزان حوادث ناشی از کار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام در بخش دیگری از سخنان خود خواستار همکاری جامعه صنفی و نظام مهندسی و کارفرمایان بخش ساختمان با مجریان این قرارگاه در استان شد.

شایان ذکر است، در پایان جلسه احکام اعضای قرارگاه آموزش ایمنی کار و توانمندسازی کارگران و کارفرمایان کارگاههای کوچک به آنان اعطاء گردید.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی