به گزارش انعکاس ایلام/مدیرکل تعاون روستایی ایلام گفت: اولین کشت قراردادی ذرت علوفه ای در کشور، توسط اتحادیه تعاونی های تولید استان اجرا می شود.؛ حمیدرضا شکری روز جمعه با اعلام این خبر اظهار داشت: با هدف ایجاد و افزایش تولید و بمنطور رفع دغدغه‌های مالی کشاورزان در تابستان سالجاری، میزان ۲۰۰۰ هکتار از اراضی آبی استان تحت کشت قراردادی قرار گرفت.

وی افزود: در این کشت، تمام نهاده ها اعم از بذر مادری، کودهای ریز مغزی و سموم مورد نیاز از طریق اتحادیه تعاون تولید استان و بدون دریافت وجه در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مدیرکل تعاون روستایی استان ایلام اضافه کرد: در پایان برداشت، اتحادیه تولید تعاون روستایی محصول تولید شده را به قیمت روز از آنها خریداری می کند.

شکری عنوان کرد: به میزان حدود ۱۷۵۰ هکتار از این کشت قراردادی در دشت های: عین خوش _فکه و دشت عباس در شهرستان دهلران و به میزان ۲۵۰ هکتار در شهرستان هلیلان با حمایت اتحادیه تعاونی تولید استان و سازمان تعاون روستایی کشور با موفقیت انجام شده است و تا هفته آینده در حوزه شمالی استان عملیات برداشت اغاز خواهد شد.

وی در پایان گفت: کشت های قراردادی یکی از روش های موفق افزایش تولید محصولات کشاورزی در کشور است و تعاون روستایی استان مصمم است این رویه را در آنجام کشت های قراردادی، برای کلیه محصولات کشاورزی در استان دنبال نماید.