وی افزود: همچنین از این محل ۹۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها، ۳۶ میلیارد تومان به دهیاری‌ها، ۱۴ میلیارد تومان به امور عشایری، ۳ میلیارد تومان به روستاهای فاقد دهیاری، و ۲۱ میلیارد تومان مربوط به ۱۰ درصد ماده ۳۹ سهم وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها ) پرداخت شده است.

مدیرکل امور مالیاتی ایلام گفت: بر اساس قانونِ مالیات بر ارزش افزوده، یک نهم از ۹ درصد عوارض و  مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتِ سلامت، صرف توسعه امور بهداشت و درمان می شود. مابقی آن به نسبت مساوی سهم درآمدهای عمومی کشور و شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان است.