به گزارش انعکاس ایلام؛ یادگار محمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بازرسان استاندارد ایلام، ۱۰۹۷۷ فقره نمونه بر‌داری و بازرسی فنی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه تحت پوشش استان انجام داده‌اند.

وی افزود: همچنین در طول مدت آغاز به کار دولت کار و کرامت تا کنون، تعداد ۹۷۵۸ فقره بازرسی و ۱۲۱۹ فقره نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه استان و همچنین ۱۵۹ فقره بازرسی از خدمات و تجهیزات بازی و زمین های بازی و ۵۹۵ فقره بازرسی فنی آسانسور توسط کارشناسان اداره کل انجام شده است.

سرپرست استاندارد ایلام با اشاره به اینکه هدف از نمونه برداری و آزمون کالاهای تولیدی انطباق آنها با شرایط و مقررات استانداردهای ملی می باشد، گفت: در صورت عدم انطباق محصولات تولید شده با استانداردهای ملی با واحدهای متخلف مطابق با قانون برخورد می‌شود.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: در بازرسی از واحدهای تولیدی بر عملکرد آنها نظارت جدی انجام می‌شود که در نتیجه آن، پروانه استاندارد واحدها، صدور، تمدید و یا در صورت عدم رعایت شرایط استاندارد، تعلیق و ابطال می شود.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی