به گزارش انعکاس ایلام؛ سمیه چمن آرا اظهار کرد: آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان ایلام در ۴ بخش میکروب شناسی، سرولوژی، آنالیز مواد خوراکی و مولکولی فعال است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری ۹ هزار و ۵۱۸ مورد آزمایش در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی ایلام انجام شده است.

مسئول آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان ایلام افزود: از این تعداد آزمایش ۲ هزار و ۸۳۵ مورد آزمایش سرولوژی دام، ۴ هزار و ۶۸۰ مورد آزمایش سرولوژی طیور، ۳۴۳ مورد آنالیز شیمی خوراک دام، ۱۵۴ مورد آزمایش میکروبی شیر، ۳۰ مورد بررسی سم شناسی و افلاتوکوسین، یک هزار و ۳۵۱ مورد PCR طیور، ۹۵ مورد تعیین تیپ گوشت بوده است.

چمن آرا بیان کرد: آزمایشگاه مرکزی این اداره کل به عنوان آزمایشگاه مرجع شیر غرب کشور از سوی سازمان دامپزشکی کشور معرفی شده است.

  • نویسنده : فریبا میرزایی