وی افزود: این امر باعث ارتقاء خدمات تخصصی شهرداری به شهروندان ایلامی خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای ایلام گفت: همچنین شهرداری در زمینه بهسازی زیرساختهای شهری مجموعه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خدمات ویژه ای در زمینه عوارض شهرداری تهاتر انجام شده است.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی