وی افزود: بر روی ترازوهایی که آزمون عملکرد آنها مطابق با استاندارد مربوطه است برچسب آزمون دوره ای نصب خواهد شد و ترازوهایی که نامنطبق باشند باید در مهلت تعیین شده تعمیر و رفع نقص شوند و مجدد مورد آزمون قرار گیرند.

سرپرست استاندارد ایلام  گفت: صنف طلافروشان با توجه به حساسیت کاری که انجام می‌دهند هر روز توسط طلافروشان مورد سنجش صورت می‌گیرد.

وی بیان داشت: صحت سنجش ترازوی طلافروشان به صورت مستمر و در فواصل زمانی یکساله توسط شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود.

محمدی در پایان یادآور شد:  این اداره کل از ابتدای سال جاری تا کنون صحت سنجش ترازوهای  بیش از ۸۰ درصد واحدهای صنفی عرضه طلا در سطح استان را مورد آزمون قرار داده است.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی