به گزارش انعکاس ایلام؛ ابراهیم پیرزادیان اظهار داشت: به منظور استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی استان با مشارکت مردم طرح مذکور اجرایی خواهد شد

وی افزود: عمده فعالیت های اجرایی این طرح شامل؛ توسعه زراعت چوب به منظور دستیابی به تأمین چوب کشور برای مصارف مورد نظر در صنایع چوب و درودگری ها و همچنین کاهش برداشت چوب از سطح جنگل های طبیعی می باشد.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام  گفت: طرح توسعه زراعت چوب عمدتاً در سطح اراضی مشخص و مستثنیات مردم و با مشارکت بخش های غیردولتی برای حصول به افق تولید سالیانه ۱۴ میلیون مترمکعب چوب پیگیری و اجرا می گردد.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی