وی افزود: فعالیت آنها در بخش کشاورزی، دامداری، زنبور داری، زنان روستایی، تولید ، مرغداری، بازاریابی، بازار رسانی و صادرات می باشند و تعداد اعضای این تعاونیها در تعاون روستایی استان بالغ بر ۶۰ هزار نفر می باشند.

مدیرکل تعاون روستایی ایلام گفت: تعداد ۶۳ شرکت تعاونی تولید در بخش زراعت ساماندهی شده است که عمده اراضی آبی استان را پوشش می دهد و ظرفیت مناسبی برای توسعه برنامه های کشاورزی و همچنین نقطه عطفی برای افزایش بهره وری محصولات استراتژیک کشاورزی و خصوصا برای تغییر الگوی کشت در استان است.

شکری ادامه داد: تعاون روستایی و شبکه های تحت پوشش آن بیش از ۱۰۰ واحد سوله و سیلو و انبار و با تجهیزات کامل باسکول ها و سیستم های دقیق توزین و وسایل آزمایشگاه و فضای هانگارها با ظرفیت بیش از ۱۲۰ هزار تن از دیگر ظرفیت های تعاونی های روستایی و تولید در سطح استان است.

وی بیان داشت: امسال از محل اعتبارات استانی به میزان ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان صرف تعمیر و باز سازی تعدادی از این انبارها گردید و با افزایش و توسعه و مرمت انها توانستیم از ۳۲۵ هزار تن گندم خریداری شده در استان، تعاون روستایی بیش از ۹۹ هزار تن آن توسط ۳۶ مراکز خرید از طریق تشکل های تعاون روستایی در اقصی نقاط استان از کشاورزان خریداری نماییم که به نسبت سال گذشته ۴ برابر افزایش داشته است و خود یک رکورد بی سابقه در استان و کشور محسوب می شود.

مدیرکل تعاون روستایی ایلام گفت: محصول کلزای استان نیز به ظرفیت ۵۹۰۰ تن توسط تعاونی ها در پایان برداشت خریداری و تحویل کارخانه های روغن کشی داده شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین امسال نیز پس از پایان کشت گندم از طریق تشکلهای تعاونی تولید اقدام به کشت ذرت علوفه ای و دانه ای در سطح بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی آبی استان شده و تمام فرآیند برداشت و بسته بندی و فرآوری آن توسط صنایع تبدیلی و تکمیلی تعاونی ها انجام می گیرد.

شکری بیان داشت: در سال جاری طرح توانمند سازی شرکت های تعاونی های تولید در پروژه ۵۰ هزار هکتاری عین خوش ،فکه ،دشت عباس در حال اجرا توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی و مدیریت استان می باشد که در آن آموزشهای کیفی مربوط به تحویل حجمی آب و توزیع و مصرف آب و همچنین پایش روند تولید با هدف توانمند سازی کشاورزان و پایدار نمودن تعاونی های تولید در دست اقدام است.

وی افزود: همچنین در سال زراعی جدید بیش از ۵۰ هزار هکتار کشت قراردادی محصول گندم و کلزا با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق تشکل های تعاون روستایی با کشاورزان منعقد خواهد شد.

مدیرکل تعاون روستایی ایلام تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی و ستاد فرمان حضرت امام که متولی طرح جهش تولید در دیم زارها هستند از ظرفیت تشکل های تعاون روستایی استان برای ساماندهی و نظامند نمودن تولید در اراضی دیمزارها در سالجاری به طور هدفمند استفاده نماید و تعاون روستایی در این خصوص استقبال خواهد کرد.

آذرنوش عموزاده رییس سازمان جهادکشاورزی ایلام نیز در این دیدار با تبریک هفته تعاون و رضایتمندی این سازمان از انجام فعالیت های تعاون روستایی در سالجاری ، از مدیر و کارکنان تعاون روستایی استان تقدیر و تشکر نمودند.