وی افزود: آبگیری اولیه این سد، دو سال پیش از محل روان آب‌های خود سد آغاز شده بود و از آذر ماه سال قبل با ورود آب سامانه گرمسیری به میزان ۳ متر مکعب بر ثانیه به سد، به منبع عظیمی برای زمین‌های کشاورزی دشت مهران تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت اب منطقه ای ایلام با عنوان این که در سال زراعی جاری بخشی از این آب ذخیره را از طریق شبکه آبیاری کنجانچم به شبکه بزرگ آبیاری مهران تخصیص دادیم، عنوان کرد: آب سد از طریق دریچه‌های کشاورزی برای ورود به شبکه‌های آبیاری رهاسازی می‌شود.

علیمرادی در خصوص شبکه‌های آبیاری استان تشریح کرد: کل زمین‌های کشاورزی زیر پوشش شبکه‌های آبیاری استان حدود ۸۶ هزار هکتار است و با بهره‌برداری از سامانه گرمسیری، ۱۸ هزار هکتار، به زمین‌های کشاورزی زیر پوشش شبکه‌های آبیاری استان اضافه می‌شود.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی