وی افزود: تهیه طرح های مرتعداری از شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می باشد و در این راستا نیز منابع طبیعی استان ایلام هم بر اساس وظیفه سازمانی خود اقدام به تهیه و اجرای طرح های مرتعداری در سطح استان نموده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح های مرتعداری تا کنون حدود ۱۲ هزار کارت چرا و پروانه برای دامداران بومی و غیر بومی برای چرای دام در مراتع استان صادر شده است.

پیرزادیان ادامه داد: خوشبختانه در دولت سیزدهم یک هزار و ۳۵۶ کارت چرا تا کنون صادر شده و در ۵۰ سال گذشته به طور متوسط ۲۴۰ کارت صادر شده که این امر نشانگر توجه دولت سیزدهم به عشایر و دامداران است.

وی بیان داشت: از ابتدای سال تا کنون ۳ تن انواع بذرنظیر ماشک، اسپرس،  شبدر، درمنه و … در بین مرتعداران استان توزیع شده است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام به اجرای ۴۰۰ هکتار عملیات اصلاحی، احیایی، پیتینگ وکنتورفارو طرح مرتعداری در مناطق، ابوغویر و چم هندی شهرستان دهلران اشاره کرد و گفت: یکی از مزایای خوب این طرح ها در مراتع استان سبب بهبود وضعیت معیشت، اقتصاد و ثبات شغلی بهره برداران است.

وی بیان کرد: با استقرار این گونه ها وضعیت حفاظتی منابع آب و خاک منطقه بهبود و کاهش چشمگیری در کاهش اثرات گرد و غبار خواهد داشت.

پیرزادیان  افزود: از مجموع ۱۲هزار بهره بردار دارای کارت مرتعداری (کارت چرا) تعداد ۲۷۸ طرح مرتعداری به مساحت ۲۲۰ هزار هکتار احاله مدیریت شده است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام در پایان ادامه داد: ذخیره نزولات، تقویت پوشش گیاهی، ارتقای وضعیت درآمد دامداران و … از جمله اهداف است.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی