به گزارش انعکاس ایلام؛ یادگار محمدی روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: در این نشست برای فرآورده های کنسرو رب گوجه فرنگی و بتن پروانه استاندارد اجباری صادر شد.

وی با اشاره به اینکه صدور پروانه استاندارد، با بررسی مستندات و الزامات مطابق با دستورالعمل ها و روش های اجرایی انجام می شود، افزود: از آن جایی که استفاده از نشان استاندارد در زمان تعلیق و ابطال پروانه بر روی کالاهای مربوطه، جرم محسوب می شود، در زمان تعلیق و یا ابطال پروانه استاندارد، نظارت کارشناسان استاندارد بر واحدهای تولیدی مذکور افزایش می یابد تا از وقوع تخلفات احتمالی جلوگیری به عمل آید.

سرپرست اداره استاندارد ایلام گفت: به استناد پروانه کاربرد علامت استاندارد، به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه داده می شود از علائم استاندارد ملی برای یک کالای خاص، با رعایت الزامات استاندارد استفاده نمایند.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی