وی افزود: این شرکت در مسیر تولید پایدار است و چشم انداز بسیار روشنی پیش روی این صنعت ارزش‌آفرین قرار دارد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام با اشاره به اینکه هدف‌گذاری کارشناسان و متخصصان مجتمع افزایش تولید و عمل به تعهد مسئولیت‌های اجتماعی است، ادامه داد: در حوزه مسئولیت اجتماعی بر اساس قانون ملزم به رعایت این تعهد اجتماعی هستیم و در این زمینه اقدامات مطلوبی صورت گرفته است.

گرشاسبی ادامه داد: نصب سیستم پایش آنلاین آلودگی زیست‌محیطی و راه‌اندازی پروژه ZLD بخشی از اقدامات مجتمع پتروشیمی ایلام در راستای احترام به شرکای اجتماعی در مسئله محیط زیست است.

وی در ایان همچنین به راه‌اندازی الفین سیزدهم در ایلام بدون حضور کارشناسان و سازندگان خارجی اشاره کرد و گفت: تولید در پتروشیمی ایلام بدون نیروی خارجی ادامه دارد و بیش از ۹۰ درصد شاغلان این مجتمع از نیروهای بومی استان ایلام هستند.