وی افزود: در این مدت ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد نمونه خون، بافت و آزمایش های تخصصی از پرندگان اهلی، وحشی و صنعتی صورت گرفت.

مدیرکل دامپزشکی ایلام یادآور شد: ۴۶۰ هزار قطعه انواع پرنده های بومی بر علیه بیماری های طیور در ۴۹۲ روستا تحت پوشش واکسن قرار گرفته و مایه کوبی شدند.

احمدی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون هشت میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی انجام شد که در این مدت ۴۴ میلیون بار واکسیناسیون شده اند.

وی یادآور شد: کانون های بیماری های طیور در استان با اقدامات پیشگیرانه و مایه کوبی ها کاهش یافته است.

  • نویسنده : فریبا میرزایی