وی افزود: در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ارزیابی توانیر در شرایط مطلوب قرار داشتیم و مضاف بر این در سال گذشته موفق به اختراع یک تجهیز ایمنی به نام کمربند هارنس (life line) شدیم که تاثیر زیادی در سلامت سیمبانان در هنگام صعود بر روی پایه های توزیع دارد و خوشبختانه پس از تایید برای اجرا به تمامی شرکت های توزیع ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام گفت: در شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام رکورد ۱۴.۳ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه جدی داشتیم و خود همین موضوع نشان از اهمیت این شرکت به نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در راستای حفظ و سلامت نیروی انسانی دارد.

ناصری بیان داشت: خرید نرم افزارهای به روز، تجهیزات لازم و استاندارد و نیز آموزش مستمر نیروی انسانی کارآزموده و با تجربه و ایجاد فرهنگ ایمنی از جمله فعالیت های این شرکت در حوزه HSE بوده است.

لازم به ذکر است؛ در این فرآیند یک روزه نظارت بر واحد ایمنی شرکت برق ایلام در زمینه های مختلف توسط سه نفر از مدیران HSE شرکت های توزیع برق استان اصفهان، گلستان و البرز به عنوان نماینده توانیر صورت پذیرفت.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی