به گزارش انعکاس ایلام : هادی صالحی روز سه شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: اداره‌کل پشتیبانی امور دام استان به قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد سویه آرین (۷۳ + ۱۲ درصد) هزار تومان درب سردخانه و به صورت علی الحساب، از این آمادگی برخوردارست که گوشت مرغ منجمد مازاد بر تولید و نیاز بازار در همه سویه های موجود در مرغداریهای سطح استان را از مرغداران خریداری کند.

وی با بیان اینکه گوشت مرغ نژاد آرین به ازای هر کیلوگرم ۷۳ +۱۲ هزار تومان از مرغداران خریداری می شود، افزود: این اداره کل وجوه ناشی از خرید را به صورت نقدی و یا تهاتر با نهاده های دامی به مرغداران پرداخت می کند.

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان ایلام ادامه داد: از دو هفته پیش آماده خرید مرغ مازاد مرغداران بوده ایم ولی به دلیل کشش خوب بازار بیشتر آنان ترجیح دادند تا تولیدات خود را روانه بازار مصرف کنند.

صالحی تصریح کرد: خرید و ذخیره سازی طبق ضوابط و مجوزهای ابلاغی بدون محدودیت زمانی و با هدف حمایت از تولید در هنگام اشباع بازار و ذخیره سازی برای مواقع و شرایط موردنیاز صورت گرفته و ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۸ تن از تولیدات مرغداران خریداری شده است یادآور شد: این اداره کل آمادگی خرید مرغ منجمد مازاد بر نیاز بازار را داشته و مرغداران برای انجام این امر با داشتن معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی استان و مراجعه به اداره کل پشتیبانی امور دام استان ایلام نسبت به انعقاد قرارداد و فروش تولید خود اقدام کنند.

نویسنده؛ فریبا میرزایی