ولی اله ناصری افزود: برای افتتاح و کلنگ زنی(۷ پروژه برق رسانی)  ۳۶۶ هزار میلیون ریال اعتبار نیاز و هزینه شده است.

وی بیان داشت: از این تعداد، ۴ طرح برق رسانی با اعتبار ۲۵۰ هزار میلیون ریال افتتاح و سه طرح نیز با اعتبار ۱۱۶ میلیون ریال کلنگ زنی می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام در ادامه پروژه های کلنگ زنی شده را شامل؛ توسعه و اصلاح شبکه برق شهری، توسعه و اصلاح شبکه برق روستایی چفته و تبدیل شبکه سیمی فشار ضعیف شهری به کابل خود نگهدار عنوان کرد.

ناصری در پایان اضافه کرد: همچنین پروژه توسعه و اصلاح شبکه برق روستاهای کله جوب_ویله، توسعه و اصلاح شبکه برق شهری، تبدیل شبکه سیمی فشار ضعیف شهری به کابل خود نگهدار و تامین برق عشایر از طریق سامانه های قابل حمل خورشیدی از دیگر طرح های قابل افتتاح در دهه فجر سال جاری در شهرستان ایوان است.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی