صادق علیمرادی در گفتگو با انعکاس ایلام با اشاره به سدهای چهارگانه استان ایلام (دویرج، کنگیر، گلال و ایلام) گفت: در حال حاضر مجموع حجم ذخیره آب این سدها ۲۴۶ میلیون متر مکعب می باشد.

وی افزود: حال حاضر ۵۱.۱ میلیون متر مکعب اب در سد ایلام ذخیره است که این میزان در تراز نرمال ۶۱ میلیون متر مکعب می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام تصریح کرد: همچنین تراز نرمال سد دویرج ۲٠۵ میلیون مترمکعب می باشد که حجم کنونی این سد هم اکنون ۱۷۷.۲ میلیون متر مکعب است.

علیمرادی عنوان کرد: حجم در تراز نرمال سد کنگیر و سد گلال نیز هر کدام ۱۹ میلیون متر مکعب بوده و حجم کنونی این سدها به ترتیب ۸.۸ و ۹.۸ میلیون متر مکعب می باشد.

وی در پایان گفت: با توجه به پیش بینی فرانرمال بارش ها در سال آبی جاری، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت به مناطق پایین دست سدهای استان اندیشیده شده است.

  • نویسنده : فریبا میرزایی