دسته: سلامت

پرداخت ۹۰۰ میلیارد ریال حق بیمه سلامت در مراکز طرف قرارداد ایلام

انعکاس ایلام/مدیرکل بیمه سلامت ایلام گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال به مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت پرداخت شده است.

احداث و تجهیز واحد فنی آزمایشگاهی دامپزشکی در مرز بین المللی مهران

مدیرکل دامپزشکی ایلام گفت: به منظور تسهیل و افزایش صادرات محصولات و فرآورده‌های خام دامی و کنترل دقیق و انجام آزمایشات تخصصی و فنی بر روی محصولات صادراتی، یک واحد آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی، در مرز بین اللملی مهران تکمیل و تجهیز خواهد شد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری