دسته: عمرانی

سطح کاربری تجاری شهر ایلام توسعه می‌یابد

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام گفت: با الحاق روستاهای هفت‌چشمه،بانقلان، فاطمیه و چالسرا و پیش‌بینی‌های لازم، ضمن توسعه محدوده شهر ایلام و ایجاد قابلیت های جدید، سطح کاربری تجاری شهر ایلام توسعه می یابد.

۹۷ درصد مصوبات سفر شهید جمهور به ایلام اجرایی شده است

انعکاس ایلام/معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام گفت: طی سفر اول شهید جمهور به ایلام ۶ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان مشتمل بر ۳۰۱ پروژه برای استان تعریف شده است که ۹۷ درصد از این مصوبات اجرایی و ۷۴ درصد به بهره‌برداری رسیده‌اند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری