دسته: منابع طبیعی و دامپروری

صرف ۲۵ میلیارد تومان برای عملیات آبخیزداری در ایلام

انعکاس ایلام/سرپرست منابع طبیعی ایلام گفت: در دولت سیزدهم اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان در حوزه عملیات آبخیزداری هزینه شده است.

چرای دام ۵ برابر ظرفیت مراتع ایلام است

انعکاس ایلام/مدیرکل منابع طبیعی ایلام با اشاره به اینکه چرای دام بیش از ۵ برابر ظرفیت مراتع استان است، گفت: هم اکنون بیش از ۲ و نیم میلیون واحد دامی در مراتع استان چرا می‌کنند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری