دسته: کشت و صنعت

۸۵ درصد از تعهدات کشت قراردادی تعاون روستایی تا کنون محقق شده است

انعکاس ایلام/مدیرکل تعاون روستایی ایلام گفت: میزان تعهدات ابلاغ شده کشت قراردادی در استان توسط تعاون روستایی ۳۵ هزار هکتار است که تا کنون ۸۵ درصد آن محقق شده اشت.

بیمه ۴٠ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایلام

انعکاس ایلام/رییس سازمان جهادکشاورزی ایلام گفت: در حال حاضر۴٠ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش بیمه قرار دارد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری