دسته: کود و کشاورزی

توزیع ۴ هزار و ۸۲۳ تن انواع کود سوپرفسفات تریپل در ایلام

انعکاس ایلام/مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه، مقدار ۴ هزار و ۸۲۳ تن انواع کود سوپرفسفات تریپل در انبار مرکزی ایلام تخلیه شده است.

توزیع بیش از ۴۰ هزار تن کود اوره در ایلام

انعکاس ایلام /مدیر شرکت خدمت حمایتی کشاورزی ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰ هزار و ۵۶۰ تن و ۴۹۷ کیلوگرم کود اوره تامین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری