برچسب زده شده با : آبخیزداری، آبخوان داری، گابیون بندی، سفره های زیرزمینی، منابع طبیعی

صرف ۲۵ میلیارد تومان برای عملیات آبخیزداری در ایلام

انعکاس ایلام/سرپرست منابع طبیعی ایلام گفت: در دولت سیزدهم اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان در حوزه عملیات آبخیزداری هزینه شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری