برچسب زده شده با : آب و فاضلاب ایلام، الگوی مصرف، الکترو موتور، کمبود آب

توزیع آب پایدار در هشت روستای شهرستان ایوان با تعویض الکتروموتور شناور چاه مجتمع ترن

انعکاس ایلام/مدیر امور آبفای شهرستان ایوان گفت: با تعویض الکتروموتور شناور چاه مجتمع ترن _ چهل زرعی؛ مشکل کمبود آب روستای های این مجتمع رفع گردید.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری