برچسب زده شده با : آسیب‌های اجتماعی

فراخوان راه اندازی مراکز مشاوره در پنج شهرستان ایلام

ایلام_در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان ایلام در نظر دارد تعدادی مراکز مشاوره در قالب بخش غیردولتی در پنج شهرستان ایلام راه اندازی کند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری