برچسب زده شده با : آموزش‌های مهارتی، آموزش فنی و حرفه ای ایلام، زیباسازی شهری، شهرداری ایلام

برگزاری آموزش های مهارتی تخصصی ویژه کارکنان شهرداری ایلام

انعکاس ایلام/مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای ایلام از برگزاری آموزش های مهارتی تخصصی در زمینه فضای سبز و زیبا سازی شهری ویژه کارکنان شهرداری خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری