برچسب زده شده با : آموزش ضمن خدمت کارکنان، استاندارد آموزشی، پالایش گاز ایلام

برگزاری ۳۳ هزار نفر ساعت آموزش برای کارکنان پالایشگاه گاز ایلام

انعکاس ایلام/رئیس واحد آموزش شرکت پالایش گاز ایلام از برگزاری بیش از ۳۳ هزار نفر ساعت آموزش ضمن خدمت کارکنان در زمینه های مختلف خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری