برچسب زده شده با : آموزش و پرورش ایلام، استخدام آموزگاری، زمین چمن

۴۰۰ نفر طی سال جاری در گروه های آموزگاری، هنرآموزی و دبیری آموزش و پرورش استخدام شدند

انعکاس ایلام /مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام با اشاره به استخدام ۴۰۰ نفر در سال جاری گفت: در حوزه استخدام‌ها در گروه های آموزشی و خدماتی از جمله مشاور مدارس و مربی پرورشی، آموزگار و دبیر و.... همکاران جدیدی جذب خواهند شد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری