برچسب زده شده با : ابفای ایلام

مشکلی در تامین آب برای زوار در مرز مهران وجود ندارد

انعکاس ایلام/مدیرعامل آبفای ایلام گفت: در تامین آب برای زوار در مرز مهران مشکلی ندارد.

تجهیزات کاهنده مصرف آب در مدارس شهر ایلام نصب شد

ایلام _مدیرعامل آبفای استان ایلام گفت: در راستای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب، تجهیزات کاهنده مصرف آب در ۲۰ مدرسه شهر ایلام نصب گردید.

آب شرب شهر ملکشاهی از پایاب سد ایلام برداشت می شود

مدیر عامل آبفای ایلام گفت؛ آب شرب شهر ملکشاهی از پایاب سد ایلام برداشت می شود.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری