برچسب زده شده با : ابلاغ الکترونیکی

کارگروه ویژه رسیدگی به مالیات کارت های بازرگانی در ایلام دایر شد

ایلام_مدیرکل امور مالیاتی ایلام گفت: کارگروه ویژه رسیدگی به مالیات کارت های بازرگانی در استان دایر و بخشی از بدهی های مالیاتی در این باره وصول شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری