برچسب زده شده با : اجرای توسعه زراعت چوب

توسعه زراعت چوب، راهکاری مهم برای حفاظت از جنگل

ایلام/مدیرکل منابع طبیعی ایلام گفت: توسعه زراعت چوب یکی از اقدامات مهم در زمینه حفاظت از جنگل هاست به همین منظور و برای تأمین چوب مورد نیاز کشور این مهم در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گرفت.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری