برچسب زده شده با : اداره استاندارد ایلام، ارائه اموزش، کنترل کیفیت واحدهای تولیدی

ارائه آموزش ۶۹۸ نفر ساعت برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی ایلام

انعکاس ایلام/سرپرست استاندارد استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، بر اساس تقویم آموزشی اداره کل، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان، ۶۹۸ نفر ساعت آموزش دیدند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری