برچسب زده شده با : اداره کل تبلیغات اسلامی ایلام

انعکاس ایلام/فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) گفت: رویکرد سالهای اخیر اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام نشان دهنده تحول است.

طرح محله همدل عامل اتصال حلقه های میانی جامعه با مساجد است

انعکاس ایلام/معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی ایلام گفت: طرح محله همدل عامل اتصال حلقه های میانی جامعه با مساجد است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری