برچسب زده شده با : ارائه خدمات دندانپزشکی، بیمه سلامت ایلام، نسخه نویسی الکترونیکی

خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه سلامت افزایش یافت

انعکاس ایلام/مدیرکل بیمه سلامت ایلام گفت: خدمات دندانپزشکی برای افراد زیر پوشش این بیمه از ۱۴ به ۲۰ نوع خدمت افزایش یافته است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری