برچسب زده شده با : ارتباطات وفناوری اطلاعات استان ایلام، فیبر نوری، مهران، زیرساخت

اتصال شهر مهران به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها

انعکاس ایلام، مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان ایلام از اتصال کامل شهر مهران به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری