برچسب زده شده با : استاندارد ایلام، بازرسی و نمونه برداری، واحدهای تولیدی ایلام

انجام بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی ایلام

انعکاس ایلام/سرپرست استاندارد ایلام گفت: بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه استان از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون انجام شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری