برچسب زده شده با : استاندارد ایلام، فوم، کندسوز، محصول، واحدهای تولیدی

هشدار مدیرکل استاندارد ایلام به واحدهای تولیدی فوم

انعکاس ایلام/مدیرکل استاندارد ایلام گفت: واحدهای تولید فوم در استان باید کیفیت محصول خود را ارتقا دهند و بازدیدهای سرزده از آن‌ها ادامه می‌یابد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری