برچسب زده شده با : اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي

تنها رصدخانه استان ایلام احیا می شود

ایلام_رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ایلام از پيگيري جهت اخذ 2 ميليارد و 200 ميليون تومان اعتبار از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي احياء تنها رصدخانه استان خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری