برچسب زده شده با : اقامتگاه بوم‌گردی، طرح گردشگری و بوم‌گردی، میراث‌فرهنگی ایلام

۷ طرح گردشگری و بوم‌گردی در کمیته فنی میراث‌فرهنگی ایلام تصویب شد

انعکاس ایلام/مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام از موافقت با ۷طرح گردشگری و بوم‌گردی در کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری