برچسب زده شده با : امام جمعه ایلام، ستاد اجرایی فرمان امام، خیرین، فعالین ملی عرصه احسان و نیکوکاری، انفاق کننده

دنیا معجونی از مشکلات است

انعکاس ایلام/امام جمعه ایلام گفت: خاصیت دنیا این است که معجونی از مشکلات است و هر کس به شکلی درگیر آن است

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری