برچسب زده شده با : امور عشایری ایلام، اشتغال بانوان، پشم چینی، پشم تا فرش

اشتغال ۳٠٠ نفر از بانوان عشایر در قالب پروژه زنجیره‌ای از پشم تا فرش

انعکاس ایلام/مدیرکل امور عشایر استان ایلام از اشتغال ۳٠٠ نفر از بانوان عشایر در قالب پروژه زنجیره‌ای از پشم تا فرش خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری