برچسب زده شده با : اهدا عضو، عظیم علیزاده، دهلران، مرگ مغزی

عظیمی که عظمت یافت 

روزهای آخر اسفندماه را در کنار پسر و همسرش به شادی گذراند و مثل بسیاری از مردم چند روز باقیمانده زمستان را چشم به شکفتن گل‌های بهاری منتظر بود.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری