برچسب زده شده با : بازرسی و نمونه برداری

انجام ۷۷۱۳ بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه ایلام

ایلام_مدیرکل استاندارد ایلام گفت: در یکسال گذشته بازرسان استاندارد ایلام۷۷۱۳ فقره نمونه برداری و بازرسی فنی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه تحت پوشش استان انجام داده‌اند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری