برچسب زده شده با : بازگشایی و تردد راهها

خسارت سیل به ۱۵۰۰ کیلومتر از راههای عشایری ایلام

انعکاس ایلام/مدیرکل امور عشایر استان ایلام گفت: در پی بارشهای اخیر بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر از راههای عشایری دچار خسارت شده که برآورد ریالی حجم خسارت بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری