برچسب زده شده با : تامین اجتماعی، سوابق بیمه ای، بیمه دانشجویی

دانشجویان؛ در حین تحصیل برای خود سوابق بیمه‌ای ایجاد کنند

انعکاس ایلام/ مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان ایلام گفت: دانشجویان مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند و صرفا در طول دوران تحصیل، برای خود سوابق بیمه‌ای ایجاد کنند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری