برچسب زده شده با : تعاون روستایی، کود شیمیایی، سموم، کشاورزان

توزیع کودهای شیمیایی بین کشاورزان بیش از  ۸ هزار تن بوده است

انعکاس ایلام/ مدیر تعاون روستایی استان بیان کرد میزان توزیع کود های شیمیایی بین کشاورزان از مهر ماه سال 1401 تا مهر1402 به میزان 8 هزار 826 تن بوده است که به میزان 6 هزار و 33 تن آن کود اوره و 2 هزار 449 کود فسفات و همچنین 344 تن کود پتاس از طریق تعاونی های تحت پوشش این مدیریت انجام شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری