برچسب زده شده با : تهاتر بدهی مالیاتی، شرکت آبفا ایلام، پیمانکاران حوزه عمرانی

تهاتر ۱۵۰ میلیارد ریالی بدهی مالیاتی پیمانکاران حوزه عمرانی شرکت آبفا ایلام

انعکاس ایلام/مدیرعامل شرکت آبفا ایلام از تهاتر بدهی مالیاتی پیمانکاران حوزه عمرانی از محل بند(ف) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری به میزان۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری