برچسب زده شده با : جلوگیری از لغزندگی جاده‌ها، ذخیره نمک و ماسه، راهداری ایلام

دپوی ۱۰ هزار تن نمک و ماسه در راهدارخانه‌های استان ایلام

انعکاس ایلام/مدیرکل راهداری ایلام گفت: امسال برای جلوگیری از لغزندگی جاده‌ها ۱۰ هزار تن نمک و ماسه در استان برای راهداری زمستانی در راهدارخانه‌ها دپو شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری